Y Sơn dạ thoại – Đa nhân cách | Câu chuyện y học

🌸 Quý vị có thắc mắc gì về các triệu chứng của bệnh “đa nhân cách” không: Y học hiện đại có thực sự biết hết tất cả bệnh tật của con người không?

🌸 Giống như cô này mắc “những chứng bệnh nan y mỗi lần đến rồi đi nhanh chóng kỳ lạ”, một khi các quỷ huyệt của cô được đóng lại, chắn đường không cho các linh thể ngoại lai khống chế cô, sau đó nghe theo lời khuyên của thầy thuốc, chủ ý thức bắt đầu tỉnh lại, bệnh tật sẽ không cánh mà bay.

🌸 Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện có tựa đề: “Đa nhân cách.”

🌸 Link bài viết: https://chanhkien.org/2020/11/y-son-da-thoai-02-benh-zona-than-kinh.html