Xuân Ủ Thu Đông | Y Sơn dạ thoại

Người xưa tin rằng thiên nhân hợp nhất tức là con người và thiên thượng là một, con người và khí hậu có mối quan hệ với nhau, xuân hạ thu đông, khí hậu khác nhau có thể khiến tình trạng bệnh của con người có phần thay đổi, cho nên mới nói xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng.

Khí của con người cũng thể hiện trạng thái xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng này.

Trong một ngày từ sáng đến tối, cũng phân chia rõ như bốn mùa. Một ngày được chia thành bốn giai đoạn, buổi sáng là mùa xuân; ban ngày là mùa hè; khi mặt trời hạ xuống là mùa thu; nửa đêm được coi là mùa đông.

Mời quý vị cùng tìm hiểu về thuật dưỡng sinh theo bốn mùa qua bài viết có tựa đề Xuân ủ thu đông.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/05/y-son-da-thoai-15-xuan-u-thu-dong.html