Vô Tư | Khám Phá Sinh Mệnh

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện ngụ ngôn có nhan đề: “Vô tư,” qua đó suy ngẫm về sự vô tư giúp đỡ người khác, cảm tạ Thần ân đã ban phúc cho nhân loại.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2013/10/ngu-ngon-vo-tu.html