Truy cầu của người giàu | Nhân sinh cảm ngộ

🌸 Con người khi trở nên giàu có rồi thì nên truy cầu điều gì? Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau có các phương thức thực thi khác nhau, nhưng mục đích chính thì không bao giờ thay đổi: không nằm ngoài lập công, lập ngôn và lập đức. Các bậc Thánh nhân và Giác giả thuận theo Thiên ý đã không ngừng bồi đắp đạo đức cho nhân loại. Những bậc thầy nghệ thuật tuân theo ý chỉ của Thần đã dẫn dắt nhân loại trở lại con đường nghệ thuật truyền thống.

Người giàu có tài có đức, đồng thời cũng giúp các Thánh Nhân, Giác Giả, truyền bá đạo đức, giúp nhân loại quay trở về với các giá trị đạo đức chính thống, chính là phù hợp với Thiên ý. Đây mới chính là sự nghiệp vĩ đại ngàn thu!

🌸 Link bài viết: https://chanhkien.org/2019/02/truy-cau-cua-nguoi-giau.html