Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược | Tu luyện cố sự

Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio Chánh Kiến!* Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Mời quý vị cùng tìm hiểu về trong bài viết có nhan đề: “Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược.”