Trọng nghĩa khinh lợi, giúp người được thiện báo | Văn hóa truyền thống

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

**Link bài viết:** https://vn.minghui.org/news/179614-trong-nghia-khinh-loi-giup-nguoi-duoc-thien-bao.html