Trời ban phúc cho người hành thiện | Văn hóa truyền thống

🌸 Một thầy tướng số nói với Vương Chí Nhân rằng, “Tháng Mười năm nay ông sẽ gặp một tai họa lớn khiến tính mạng khó bảo toàn. Ông phải đề phòng cẩn thận may ra tránh được!”

🌸 Tháng Mười trôi qua, Vương Chí Nhân cảm thấy trong tâm rất thoải mái vì biết mình đã thoát được kiếp nạn. Ông đến gặp lại thầy tướng số. Vị thầy tướng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông, “Với tướng mạo của ngài bây giờ, ngài sẽ đắc vô lượng phúc báo trong tương lai!”

🌸 Mời quý khán thính giả lắng nghe câu chuyện có tựa đề, “Trời ban phúc cho người hành thiện”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2013/12/nhan-qua-bao-ung-troi-ban-phuc-cho-nguoi-hanh-thien.html