Trinh Quán Chính Yếu – Phần 4: Nhân, Minh, Vũ | Ôn Cổ Minh Kim

🌸 Nhật Bản xưa nay vẫn luôn coi Đường Thái Tông là bậc minh quân trong thời kỳ giữ gìn cơ nghiệp, họ luôn không ngừng nghiên cứu tư tưởng và sách lược trị quốc của ông để ứng dụng vào xã hội hiện nay.

🌸 Điều này có liên quan đến một đoạn đối thoại của vua tôi Đường Thái Tông trong Trinh Quán Chính Yếu, đoạn đối thoại này được nêu rõ trong chương đầu tiên “Đạo làm vua”. Từ đoạn đối thoại này, chúng ta thấy được ba tu dưỡng lớn của Đường Thái Tông: Nhân, Minh, Vũ.

🌸 Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả Phần 4 trong loạt bài: “Đàm luận về cuốn sách giáo khoa dành cho đế vương - Trinh Quán Chính Yếu.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2020/03/dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu-phan-4.html