Trinh Quán Chính Yếu – Phần 3: Đọc sách sử luận bàn minh kiến | Ôn Cổ Minh Kim

🌸 Thái Tông trị quốc – ôn cố tri tân – có thể coi là bậc thầy.

🌸 Đường Thái Tông là người rất thông hiểu lịch sử, qua những câu chuyện hưng vong trong lịch sử, ông thường rút ra cho mình những bài học giáo huấn sâu sắc. Đây chính là phương pháp học tập, đọc sách mà Khổng Tử đã dạy: ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ – nghĩa là đọc chuyện xưa để biết chuyện nay, vậy có thể trở thành thầy rồi.

🌸 Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả Phần 3 trong loạt bài: “Đàm luận về cuốn sách giáo khoa dành cho đế vương - Trinh Quán Chính Yếu.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2020/02/dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu-phan-3.html