Trinh Quán Chính Yếu – Phần 2: Phục hưng học vấn truyền thống | Ôn Cổ Minh Kim

🌸 Vua Đường Thái Tông, và tướng quân Mạc phủ Tokugawa Ieyasu đã lĩnh hội và vận dụng sâu sắc tư tưởng Nho gia của Khổng Tử vào thực tiễn.

🌸 Đất nước Nhật Bản khi có vấn đề xuất hiện đều quay trở lại nghiên cứu những lời giáo huấn và kinh nghiệm của tổ tiên, phục hưng lại học vấn truyền thống và đi theo con đường của tổ tiên, hiểu được làm sao để học chuyện xưa mà biết chuyện nay, quay về chính đạo, xã hội phồn vinh, quốc gia thái bình.

🌸 Chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến loạt bài Đàm luận về cuốn sách giáo khoa dành cho đế vương - Trinh Quán Chính Yếu - Phần 2: Phục hưng học vấn truyền thống

Link bài viết: https://chanhkien.org/2019/09/dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu-phan-2.html