Trinh Quán Chính Yếu – Phần 1: Đế vương học là gì? | Ôn Cổ Minh Kim

🌸 Trinh Quán Chính Yếu được xem là sách giáo khoa điển hình nhất dành cho bậc đế vương, ghi chép về những bàn luận chính trị trong triều đình, thảo luận về cách trị quốc của Đường Thái Tông.

🌸 Đế vương học về bản chất là phương pháp học làm lãnh đạo, cũng chính là phương pháp học quản lý cao cấp.

🌸 Từ nhà Nho học Masahiro Yasuoka, người được coi là người thầy của thủ tướng Nhật Bản cận đại, hay những nhà nghiên cứu Hán học đương đại, cho đến ông Shibusawa Eiichi – cha đẻ của doanh nghiệp cận đại – và ông Kazuo Inamori – lãnh tụ giới kinh doanh đương đại, nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới, nhà sáng lập hai tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới là công ty Kyocera và công ty viễn thông KDDI, những người này đều đã lĩnh hội được trí tuệ tinh hoa từ Đế vương học và áp dụng vào thực tiễn.

🌸 Khi theo dõi loạt bài “Đàm luận về Trinh Quán Chính Yếu,” quý vị sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc học hỏi và áp dụng Đế vương học trong quản trị kinh doanh hay chính sự quốc gia, thậm chí quán xuyến gia đình, tất cả đều trở nên rất đơn giản.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/03/loat-bai-dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu.html