Trà đạo của người Trung Hoa | Văn hóa truyền thống

🌸 Tu hành Trà Đạo quan trọng nhất là tu tâm dưỡng tính, từ vị đắng của trà mà nhìn thấu được nhân sinh, cuối cùng có thể buông bỏ được sướng khổ của đời người, từ đó mà phản bổn quy chân, quay trở về nguồn cội.

🌸 Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Trà đạo của người Trung Hoa

🌸 Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/16707-van-hoa-than-truyen-tra-dao-cua-nguoi-trung-hoa.html