Tôn Sư trọng Đạo | Văn hóa truyền thống

🌸 Trong “Lễ ký – Học ký” có viết: “*Sư nghiêm, nhiên hậu đạo tôn; đạo tôn, nhiên hậu dân tri kính học.”* nghĩa là “*Thầy nghiêm thì Đạo được tôn kính. Đạo được tôn sùng, thì dân biết kính trọng sự học”.*

🌸 Những câu chuyện cổ nhân tôn kính người Thầy có rất nhiều, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị khán thính giả hai câu chuyện: Vua Nghiêu bái sư học đạo và Tử Hạ nối chí thầy.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/77145-ba-cau-chuyen-ve-ton-su-trong-dao-cua-nguoi-xua.html