Thiển đàm về thơ và họa của Vương Duy | Văn hóa truyền thống

Người xưa cho rằng, Vương Duy đã đạt tới cảnh giới ngộ Đạo nên trong tranh của ông cũng bao hàm ý chí và năng lượng thuần chính. Điều này có thể cải biến Tâm và Thân một người phàm trần.

Mời quý vị cùng tìm hiểu về Tranh và Thơ của Vương Duy trong bài viết có nhan đề: “THIỂN ĐÀM VỀ THƠ VÀ HOẠ CỦA VƯƠNG DUY”

Link bài viết:

https://vn.minghui.org/news/81650-thien-dam-ve-tho-hoa-cua-vuong-duy.html

https://vn.minghui.org/news/186811-tac-pham-hoi-hoa-than-ky.html