Thân thể của bạn là một con thuyền quý báu vô giá | Câu chuyện y học

🌸 Phật Mật Lặc Nhật Ba nói: “Thân thể con người này, là một con thuyền quý báu vô giá đối với những người có phúc đức và thiện lương. Con thuyền quý báu này sẽ được sử dụng để vượt qua dòng sông sinh tử đến bến bờ bên kia của sự giải thoát! Đối với những người làm điều ác và gây ra tội ác, nhục thân này là một vực thẳm đầy cám dỗ.”

🌸 Điều này có nghĩa là một người muốn đi đâu, tất cả là nhờ xem con thuyền của mình đi hướng nào.

🌸 Hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán thính giả đến với câu chuyện Y Sơn Dạ thoại có nhan đề Thân thể của bạn là một con thuyền quý báu vô giá.

🌸  Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/01/y-son-da-thoai-04-than-the-cua-ban-mot-con-thuyen-quy-bau-vo-gia.html