Thần núi và con sói hộ vệ | Tu luyện cố sự

🌸 Như vị thần núi kia chỉ vì thương nhớ con sói tội nghiệp thân cận bên mình mà quên mất việc học kinh Phật và trông coi ngọn núi, quên mất con đường phản bổn quy chân, viên mãn đắc Đạo.

🌸 Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện tu luyện cố sự có nhan đề: “Thần Núi và con Sói hộ vệ.” Câu chuyện này cho thấy thân thể con người vô cùng quý giá đối với một người tu luyện.

🌸 Link bài viết: https://etviet.com/truyen-co-trung-hoa-than-nui-va-con-soi-ho-ve_204821.html