Thẩm Kính luộc đá | Tu luyện cố sự

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Thẩm Kính nghiêm túc suy ngẫm lại nguyên nhân luộc đá không thành. Ông nhận ra rằng suốt mười năm qua, tuy trên bề mặt ông không ngừng luộc đá nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi lời bà cụ nói. Ông không làm được như lời căn dặn của bà cụ: “Chỉ cần chuyên tâm tu Đạo là được.”

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện tu luyện cố sự có nhan đề: “Thẩm Kính luộc đá.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2016/03/dao-gia-tu-luyen-co-su-tham-kinh-luoc-da.html