Sắc Tâm Của Người Tu Luyện | Tu Luyện Cố Sự

Trong “Hoàng Đế Nội Kinh“ viết rằng: “Điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Đó là sự thanh nhàn và ít ham muốn, tâm an thì không sợ hãi, sở thích không thể làm khổ đôi mắt, dâm tà không thể mê hoặc cái tâm. Những người sống lâu trăm tuổi mà không suy yếu là do họ không mạo hiểm cái Đức của mình”.

Link bài viết:

https://chanhkien.org/2021/11/dao-gia-tu-luyen-co-su-sac-tam-nhat-dong-tien-nu-ly-khu.html

https://chanhkien.org/2011/04/dao-gia-tu-luyen-co-su-luu-xu-huyen-bi-vuong-mau-quo-trach-vi-chua-bo-het-sac-tam.html