Phủi sạch phong trần: Như hoa như ngọc | Tu luyện cố sự

🌸 Câu chuyện này xảy ra ở vùng Chiết Giang vào thời nhà Nguyên. Nơi đây từng có một trận lũ lụt lớn, nhấn chìm rất nhiều đồng ruộng và làng mạc, chỉ còn sót lại một gia đình nọ có hai mẹ con. Người mẹ bị đau chân, còn cô con gái chỉ mới 15-16 tuổi. Nhà cô ở vùng trũng, nên trong nháy mắt lũ lụt đã đến tận cửa. Rồi cô gặp được một vị Bồ tát.

🌸 Cuối cùng khi ở tuổi 99, cô đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình mà viên mãn về Trời.

🌸 Ở thiên giới, cô gặp lại mẹ ruột của mình và hai vợ chồng thuyền phu. Để cảm tạ ân cứu mạng nơi cõi người của mẹ và vợ chồng thuyền phu, cô đã phong cho họ làm Thiên Thần hộ Pháp.

🌸 Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện luân hồi do một người tu luyện, thông qua công năng mà nhìn thấy và ghi chép lại. Câu chuyện có tựa đề: “Phủi sạch phong trần: Như hoa như ngọc.”

Link bài viết: [https://chanhkien.org/2015/09/phui-sach-phong-tran-nhu-hoa-nhu-ngoc.html]