Nỗi mất mát | Nhân sinh cảm ngộ

Đôi khi chúng ta nghĩ mình đã “đánh mất” thứ gì đó, nhưng có lẽ không phải vậy. Khi lý không rõ ràng, thì buông bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tôi tình cờ gặp được nấm linh chi, lại suy nghĩ về nó rất lâu, đoạn thời gian trải nghiệm cùng nhau thực sự rất đẹp.

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/nhan-sinh-cam-ngo-noi-mat-mat_414969.html