Nơi cảnh giới ‘nhất tâm bất loạn’ | Nhân sinh cảm ngộ

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Vị tăng nhân trẻ nhìn tiểu hòa thượng đang ngủ, vẻ mặt đầy ủy khuất và khó hiểu hỏi lão hòa thượng: “Thưa Sư phụ! Con đang ngồi thiền nghiêm túc ở đây, sao sư phụ lại đánh con, mà không đánh nó chứ?” Nói rồi, anh chỉ tay vào tiểu hòa thượng vẫn đang ngủ say.

Lão hòa thượng nói: “Đúng, người đáng bị đánh là con!” Nói xong, lão hòa thượng lại đánh thêm một roi rất mạnh rồi nói: “Con nhìn cậu ấy ngủ xem. Rất chăm chú, một chút vọng niệm cũng không có! Còn con ngồi thiền ở đây, trong đầu toàn là vọng niệm vọng tưởng.”

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Nơi cảnh giới ‘nhất tâm bất loạn’.

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/noi-canh-gioi-nhat-tam-bat-loan_415339.html