Nhật trăn họa cảnh | Khám phá sinh mệnh

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý khán thính giả câu chuyện khám phá sinh mệnh do một người tu luyện thông qua công năng mà nhìn thấy và ghi chép lại. Đây là câu chuyện tìm Pháp đời trước của một họa sĩ, có nhan đề: “Nhật trăn họa cảnh.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2020/12/luan-hoi-ky-su-gian-kho-tim-phap-phan-18-nhat-tran-hoa-canh.html