Nhận thức về Vũ trụ chân thực – phần 01: Nhận thức về không gian | Bí ẩn Khoa học

🌸 Vũ trụ hình thành như thế nào? Con người từ đâu đến? Vũ trụ phải chăng không có biên giới? Mặc dù ngành vũ trụ học hiện đại đã đưa ra nhiều giả thuyết về sự hình thành của vũ trụ: từ thuyết Thiên cầu đồng tâm (geocentric – Trái Đất là trung tâm của vũ trụ) đến thuyết Nhật tâm (heliocentric – Mặt Trời là trung tâm của vũ trụ), từ thuyết Vụ nổ lớn (Big bang) đến thuyết Đa vũ trụ (multiverse), nhưng những phát hiện mới liên tục phủ định những nhận thức cũ có lẽ sẽ khiến quý vị quá kinh ngạc, khiến quý vị phải đặt câu hỏi rằng rốt cuộc mức độ đáng tin cậy của những nghiên cứu này ra sao.

🌸 Loạt bài này sẽ cùng quý khán thính giả tìm hiểu những nghiên cứu phát hiện mới nhất, đồng thời cũng mở ra một cánh cửa mới cho quý vị, biết đâu từ đây quý vị có thể tìm ra được manh mối về vũ trụ chân thực.