Người Vợ Tào Khang Không Thể Bỏ | Văn hóa truyền thống

Quan hệ hôn nhân yêu cầu lòng chung thuỷ, cho dù là nghèo khó, bệnh tật, hoạn nạn, sống chết đều không thể rời bỏ và phản bội nhau, đều phải hết lòng tuân thủ lời thề đối với Thần, kính trọng, đùm bọc lẫn nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau đến cuối đời, làm tròn lời thề của mình. người xưa tin rằng, hôn sự là chuyện trọng đại, nếu vứt bỏ và phản bội lời thệ ước thì sẽ gặp báo ứng.

Mời quý vị đến với bài viết có nhan đề: “Người vợ tào khang không thể bỏ"

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/nguoi-vo-tao-khang-khong-the-bo-co-nhan-xem-hon-nhan-la-goc-re-cua-nhan-luan_360052.html