Người quân tử thành tựu cái đẹp cho người | Văn hóa truyền thống

🌸 Có câu cổ ngữ rằng: “Con người quen biết nhau, quý là biết thiên tính nhau, từ đó giúp nhau”. Thiên tính ở đây chính là đức tính tốt đẹp mà Thượng Thiên ban cho con người, vì vậy mọi người vui thích làm việc thiện, vui thích nghĩ cho người, tác thành việc tốt cho người như người ta mong đợi.

🌸 Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quí khán thính giả bài viết về văn hóa truyền thống có nhan đề: “Người quân tử thành tựu cái đẹp cho người.”

🌸 Link bài viết: