Nàng dâu đức hạnh lưu lại giai thoại thiên cổ | Văn hóa truyền thống

Người xưa rất coi trọng đức hạnh và “tu thân”, cả nam và nữ đều như thế. Ví như một người con gái khi chưa kết hôn, phải kính trọng anh trai và chị dâu, yêu thương em trai và em gái của mình. Sau khi kết hôn, được gả đến nhà chồng, nàng cần hòa thuận với chị em dâu, đối xử tốt với tiểu bối, đặc biệt phải lấy việc hòa giải mâu thuẫn giữa huynh đệ làm điều quan trọng nhất. Như thế mới khiến trưởng bối an tâm, cả nhà hòa thuận.

Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe một bài viết về văn hóa truyền thống có nhan đề: Nàng dâu đức hạnh lưu lại giai thoại thiên cổ

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/nhung-nang-dau-duc-hanh-luu-lai-giai-thoai-thien-co_379780.html