NĂM MỚI BÀN VỀ CHỮ PHÚC | Văn hóa truyền thống

Người xưa nói: “Đạo Trời không thân ai, thường ban phúc cho người thiện”. Ý nghĩa là Đạo Trời luôn công bằng, chúng sinh đều như nhau, hành thiện là phù hợp với Đạo Trời, vậy nên, người thiện lương mới được ban “Phúc”. Người có tấm lòng chân thành, thiện lương, chí công vô tư, yêu thích việc thiện là người có đức hạnh, phúc phận sẽ đi cùng với họ.

Mời quý vị cùng tìm hiểu về chữ “Phúc” trong bài viết có nhan đề: “NĂM MỚI BÀN VỀ CHỮ PHÚC”.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/181996-nam-moi-noi-chuyen-phuc.html