Lý Bạch và đạo lý Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch | Nhân sinh cảm ngộ

🌸 Lý Bạch cả đời tu Đạo. Đạo gia đề cao chữ Chân, Lý Bạch thuần chân tự nhiên, tính cách siêu phàm thoát tục biểu hiện cả trong những áng thơ của ông.

🌸 Những bài thơ về thiên nhiên thuần tịnh, cảm xúc ý tứ đan xen lẫn nhau động chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong sinh mệnh con người, khiến người ta nảy sinh tâm muốn phản bổn quy chân.

🌸 Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện nhân sinh cảm ngộ có tựa đề: “Lý Bạch và đạo lý Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch” để cùng thẩm thấu đạo lý này.

► Link bài viết:

https://chanhkien.org/2008/11/nhan-sinh-cam-ngo-co-lai-thanh-hien-giai-tich-mich.html

https://chanhkien.org/2011/09/tinh-tuyen-thien-gia-thi-tinh-da-tu-cua-ly-bach.html