Luân hồi ký sự Cô gái Xá Vệ Quốc buông bỏ chấp trước vào tình tinh tu Phật Pháp | Khám phá sinh mệnh

Tại Xá Vệ Quốc thuộc Ấn Độ cổ đại, có một thiếu nữ xinh đẹp sinh ra trong một gia đình giàu có, cô đa tài đa nghệ, các bà mối ra vào nhà cô nhiều đến nỗi dẫm mòn cả thềm cửa, nhưng vì mãi chưa tìm được người thực sự như ý nên cô một mực không muốn xuất giá. Ngày nọ, có một hòa thượng đang đọc kinh Phật cho một nhóm người, hòa thượng trẻ tuổi trang nghiêm cung kính, khôi ngô, thân thiện, thái độ tập trung, giọng nói mang theo từ tính. Thiếu nữ đã chăm chú nhìn hòa thượng rất lâu, xem lẫn trong cảm giác ngưỡng mộ là sự kính ngưỡng đối với người tu hành.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/04/luan-hoi-ky-su-co-gai-xa-ve-quoc-buong-bo-chap-truoc-vao-tinh-tinh-tu-phat-phap.html