Luận bàn về đạo vợ chồng | Văn hóa truyền thống

Chuyện yêu đương và kết hôn của nam nữ là kết quả của duyên phận quá khứ và hiện tại, liên quan tới vận mệnh của dân tộc, gia đình, cha mẹ, con cháu; có ý nghĩa to lớn và ảnh hưởng sâu sắc đối với đạo đức, sức khỏe, lễ nghĩa, luân lý, cảm thụ của con người. Cho nên từ xưa các bậc thánh hiền giảng rằng đạo vợ chồng là luân thường đạo lý quan trọng nơi thế gian con người.

Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại mối quan hệ này qua bài viết có nhan đề: “Luận bàn về đạo vợ chồng.”

**Link bài viết:** https://chanhkien.org/2018/11/luan-ban-ve-dao-vo-chong.html