Lời khuyên thiện ý và lời khuyên thẳng thắn | Văn hóa truyền thống

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Trong lịch sử có rất nhiều vị quan cận thần can gián trứ danh, có vị rất tâm đầu ý hợp với bậc quân chủ, được quân chủ tán thành và phong thưởng như Ngụy Trưng của triều Đường; ngược lại, cũng có người bị quân chủ thất sủng, bị tước bổng lộc và bãi quan, như Viên Khả Lập triều Minh. Họ đều là các vị cận thần nổi danh được hậu thế ca tụng là cương nghị, chính trực, không a dua; tại sao lại có kết cục trái ngược nhau đến vậy?

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/251836-loi-khuyen-thien-y-va-loi-khuyen-thang-than-hay-xem-su-khac-biet-trong-cach-can-gian-giua-hai-vi-can-than-tru-danh-trong-lich-su.html