Lời dạy của mẹ tể tướng Điền Tắc | Văn hóa truyền thống

Tuyên Vương sau khi phái người dò hỏi, biết được đầu đuôi sự việc, đã tấm tắc tán thưởng khí phách và mẫu đức của Điền mẫu không thôi. Ngài đích thân đến phủ thăm hỏi Điền mẫu, hầu cận đi theo cũng từ tận đáy lòng kính nể đối với bà.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Lời dạy của mẹ tể tướng Điền Tắc.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/07/loi-day-cua-me-te-tuong-dien-tac.html