Lỗ Ban: Người thầy vĩ đại về kiến trúc và nghề thủ công | Văn hóa truyền thống

🌸 Quy tắc Lỗ Ban khiến không gian sống của chúng ta, môi trường sống của chúng ta an toàn và thoải mái. Hơn nữa, Lỗ Ban còn thông qua đó mà truyền đạt lại tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và cách đối nhân xử thế cho người dân Trung Quốc, giúp họ gìn giữ chuẩn mực đạo đức hơn năm nghìn năm.

🌸 Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện kể về Lỗ Ban - Ông tổ nghề kiến trúc và nghề thủ công

Link bài viết: https://chanhkien.org/2008/11/lo-ban-nguoi-thay-vi-dai-ve-kien-truc-va-nghe-thu-cong.html