Linh đan diệu dược của thầy thuốc Tôn Tư Mạc | Câu chuyện y học

🌸  Thần y Tôn Tư Mạc dùng đức dưỡng tính, dùng đức dưỡng thân, trở thành một hình mẫu và giai thoại cho các thế hệ mai sau hiểu được truyền thống đạo đức của cổ nhân

🌸  Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết có nhan đề “Linh đan diệu dược của Tôn Tư Mạc: Lấy đức dưỡng tính, lấy đức dưỡng thân.”

**Link bài viết:** https://vn.minghui.org/news/211126-linh-dan-dieu-duoc-cua-ton-tu-mac-lay-duc-duong-tinh-lay-duc-duong-than.html