Huyền hồ tế thế | Tu luyện cố sự

🌸 Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

🌸 Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện tu luyện cố sự có tựa đề: “Huyền hồ tế thế.”

Link bài viết:

https://vn.minghui.org/news/148336-huyen-ho-te-the.html

https://vn.minghui.org/news/148453-huyen-ho-te-the-2.html