Hòa thượng vẽ tranh cảnh tỉnh thế nhân | Tu luyện cố sự

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Mời quý vị cùng theo dõi bài viết có nhan đề “Hòa thượng vẽ tranh cảnh tỉnh thế nhân.”

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/hoa-thuong-ba-doi-truoc-lam-quan-vi-sao-doi-nay-xuat-gia-ve-tranh-trung-bay_271476.html