Gieo mầm thiện niệm trong trái tim | Nhân sinh cảm ngộ

Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio Chánh Kiến!

Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe một bài viết về văn hóa truyền thống có nhan đề: Gieo mầm thiện niệm trong trái tim

Link bài viết: https://www.epochtimesviet.com/gieo-mam-thien-niem-trong-trai-tim_354071.html?utm_source=normal_search&utm_medium=search