Đức Khổng Tử luận đàm về phẩm hạnh của người quân tử | Văn hóa truyền thống

Khổng Tử nói: “Chi lan sinh vu thâm cốc, bất dĩ vô nhân nhi bất phương. Quân tử tu đạo lập đức, bất vi bần khốn nhi biết tiết” -* nghĩa là: *“Hoa lan mọc trong núi sâu, không vì ở chốn không người mà không thơm; người quân tử tu Đạo lập đức, không vì khốn cùng mà thay đổi khí tiết”.

Người quân tử có nhân cách cao quý, hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc đời. Dù ở vào hoàn cảnh nào, họ cũng luôn ước thúc bản thân, tôn trọng chuẩn mực đạo đức và tuân theo lời dạy của bậc thánh hiền. Họ đi đến đâu sẽ lan tỏa lòng tốt và đạo lý làm người đến đó, giúp người khác đề cao phẩm hạnh, trọng đức hành thiện và trân quý sinh mệnh của vạn vật.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện về Khổng Tử và các học trò qua bài viết: “Đức Khổng Tử luận đàm về phẩm hạnh của người quân tử”.