Đạo Thiên Nhân Trong Lục Đạo Luân Hồi | Tu luyện cố sự

Có người lo lắng nhọc tâm, vất vả gian khổ để tu luyện lên trên, hễ không cẩn thận liền bị rơi rớt xuống, vậy thì còn cần phải tu luyện nữa không? Sinh mệnh mà dễ dàng bị rớt xuống là nói đến tình huống nội trong Tam giới; còn phàm đã ở ngoài Tam giới mà muốn rớt xuống thì quá khó rồi, phần lớn đều là chủ động hạ xuống để hoàn thành một số sứ mệnh nào đó. Vậy nên khi tu luyện cần phải hạ quyết tâm tu luyện đến cùng, tu thành chính quả, nhảy xuất khỏi Tam giới thì mới không uổng phí một đời này.

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Link bài viết: https://chanhkien.org/2024/01/dao-thien-than-trong-luc-dao-luan-hoi.html