Đánh mất cơ duyên trở thành Thần tiên | Tu luyện cố sự

Lý Lâm Phủ ngẫm nghĩ: “Ta sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Từ khi còn bé, ta đã là một người dũng cảm và hào hiệp. Thật tuyệt nếu ta làm thừa tướng trong 20 năm.” Khi gặp lại vị Đạo sĩ, ông thừa nhận rằng ông muốn làm thừa tướng, chứ không muốn làm thần tiên.

Đạo sĩ đáp: “Trong những năm qua, ngươi đã làm nhiều việc sai trái, cho nên ngươi đã đánh mất cơ duyên trở thành thần tiên trong 300 năm. Thời hạn này đã trì hoãn thành 600 năm. Trong 600 năm tới, ngươi có thể trở thành thần tiên.”

Kính mời quý khán thính giả đọc toàn bộ bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/truyen-co-trung-hoa-danh-mat-co-duyen-tro-thanh-than-tien_359299.html