Chuyện về Lão Tử | Văn hóa truyền thống

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Lão Tử trước tác Đạo Đức Kinh và là thủy tổ của Đạo gia. Theo các tài liệu lịch sử có thể khảo sát được thì tư tưởng của Lão Tử có cội nguồn gắn liền với Quy Tàng, một trong ba bộ sách Thần thư lớn thời cổ đại – gồm Liên Sơn nhà Hạ, Quy Tàng nhà Ân và Chu Dịch nhà Chu.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện về Lão Tử.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/198799-chuyen-ve-lao-tu.html