Câu chuyện kết giao của Dương Giác Ai và Tả Bá Đào | Văn hóa truyền thống

🌸 Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả Câu chuyện kết giao của Dương Giác Ai và Tả Bá Đào.

🌸 Thời lục quốc, Dương Giác Ai và Tả Bá Đào làm bạn, nghe tin Sở Vương cầu hiền, đều cùng đi đến làm sĩ, đến Lương Sơn, gió tuyết, lương khô cạn, không thể toàn vẹn hai người, cuối cùng chỉ còn lương khô và Giác Ai. Giác Ai đến nước Sở, Sở dùng và phong làm khanh, sau đó an táng Bá Đào.

🌸  Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/150658-cau-chuyen-ket-giao-cua-duong-giac-ai-va-ta-ba-dao.html