Cầm Kỳ Thư Họa | Văn hóa truyền thống

Cầm Kỳ Thư Họa là bốn loại hình văn hóa nghệ thuật lớn của Trung Quốc cổ đại có lịch sử lâu đời và thâm sâu, chứa đựng sự hài hòa giữa con người và giới tự nhiên, vũ trụ quan “thiên nhân hợp nhất”. Cầm Kỳ Thư Họa là những kỹ năng mà các bậc quân tử khiêm tốn tu thân dưỡng tính cần phải nắm vững từ xưa đến nay. Văn hóa truyền thống Trung Quốc yêu cầu nghiêm khắc về sự hài hòa giữa người, ý, vật, cảnh; Thần thái và hình dạng vẹn toàn.

Tứ nghệ Cầm Kỳ Thư Họa với phong cách chủ đạo: thanh (thuần khiết), hòa (hài hòa), đạm (đạm bạc), nhã (tao nhã) là nơi để gửi gắm cốt cách ngạo nghễ cũng như tâm thái xử thế siêu phàm thoát tục của các bậc văn nhân. Cổ nhân lấy Cầm Kỳ Thư Họa để tu thân dưỡng đức, xử lý thế sự và an định dân sinh. Những bậc thầy đạt đến trình độ cao thâm về tứ nghệ đều là những người có cảnh giới đạo đức tương đối cao.

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/171970-y-nghia-chan-that-ben-trong-cam-ky-thu-hoa.html