Các bậc minh quân tu nội mà an ngoại | Văn hóa truyền thống

✨ Nền tảng của việc tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tu thân, chỉ có tu chính nhân tâm thì hành vi của con người và những quy định mà con người đặt ra mới tuân theo chính đạo, lê dân bá tánh mới vui vẻ thực hành.

✨ Hôm nay chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe một bài viết về văn hóa truyền thống có nhan đề “Các bậc minh quân tu nội mà an ngoại

✨ Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/160237-van-hoa-man-dam-cac-bac-minh-quan-tu-noi-ma-an-ngoai.html