Bói toán không phải là mê tín | Văn hóa truyền thống

🌸 Bói toán tồn tại chính vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo tự nhiên. Cuộc đời của một người đã được định sẵn, người tinh thông Chu Dịch, Bát Quái có thể bấm tay mà bói ra được.

🌸 Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn kiếp sau được sống hạnh phúc, kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Đây chính là một bộ phận của văn hóa Thần truyền.

🌸 Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe chủ đề này qua bài viết có tựa đề: “Bói toán không phải là mê tín.”

🌸 Link bài viết: https://chanhkien.org/2013/05/boi-toan-khong-phai-me-tin.html