BỆNH HOẢNG SỢ | Y Sơn dạ thoại

Về góc nhìn với bệnh tật, Trung Y luôn nhấn mạnh mối quan hệ giữa “thân” và “tâm”. “Cười” là bệnh, thế thì những cảm xúc như buồn phiền, tức giận, sợ hãi… có phải là cũng có thể dẫn đến bệnh tật không? Bệnh hoảng sợ có thể được chữa trị bằng cách uống nước nấu với tóc không?

Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện Câu chuyện Y Sơn dạ thoại có nhan đề “Bệnh hoảng sợ”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/07/y-son-da-thoai-19-benh-hoang-so.html