Bám víu vào trần tục hay đắc Đạo | Tu luyện cố sự

🌸 Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

🌸 Thế giới trần tục đã đánh lừa Vương Kính Bá, ông nhầm lẫn khi coi thế giới này là ngôi nhà thật của ông. Vương Kính Bá đã từng nhận ra đó là cõi mê, đã từng có duyên tu luyện một đoạn thời gian và được bạn đồng môn thức tỉnh khi mê lạc, nhưng ông vẫn đắm chìm trong mộng ảo. Giàu sang, địa vị như gió thoảng mây trôi, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, bạn bè thân quyến nào rồi cũng tới lúc phải lìa xa.

🌸 Khi người ta quên đi tại sao mình đến thế giới này và quên đi gia viên của mình, đó là sự đau buồn lớn nhất của sinh mệnh.

🌸 Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả câu chuyện tu luyện cố sự có tựa đề: “Bám víu vào trần tục hay đắc  Đạo.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2006/11/bam-viu-vao-tran-tuc-hay-dat-dao.html