Ân nghĩa vợ chồng qua câu chuyện Hàn Diêu 02/02 | Khám phá sinh mệnh

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả phần Hai của câu chuyện luân hồi do một người tu luyện, thông qua công năng mà nhìn thấy và ghi chép lại. Câu chuyện có nhan đề: “Xem Thần Vận hiểu rõ chuyện ‘Hàn Diêu,’ thấy được ân nghĩa và kết duyên trong luân hồi.”

Link bài viết: https://chanhkien.org/2021/06/luan-hoi-ky-su-xem-than-van-hieu-ro-chuyen-han-dieu-thay-duoc-an-nghia-va-ket-duyen-trong-luan-hoi-2.html