Ác quả của tánh đố kỵ | Văn hóa truyền thống

Kính mời quý vị cùng chúng tôi ôn cổ minh kim, khám phá bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và thân thể người, cùng ôn lại những câu chuyện văn hóa truyền thống, đề cao đạo đức, nhân tâm hướng thiện.

Khi một người có tâm đố kỵ, trị người, hại người, lời nói tổn hại người, khiến đối phương chịu thống khổ, chính là tạo nghiệp cho bản thân, khó thoát khỏi quy luật nhân quả báo ứng, bởi lẽ Trời chế ước hết thảy. Mời quý vị lắng nghe ba câu chuyện bàn về “ác quả của tánh đố kỵ.”

Link bài viết: https://vn.minghui.org/news/134548-van-su-man-dam-ac-qua-cua-tam-do-ky.html