Video nhạc: Bước ra khỏi con người[ChanhKien.org]

Lời: Ngọc Tịnh

Biên khúc: Quang Tuyến

Thổi sáo: Vương Sơn

Violoncelle: Quỳnh Chi

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290184Ngày đăng: 01-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.